ONLINE REZERVACEFacebookInstagram

Proč na workshop?

Malá pravidla a doporučení

Ráda Vám nabízím i lekce/workshopy jiných lektorů a terapie od kolegů, kterých si vážím a se kterými spolupracuji. Jóga spojuje a také to slovo přímo vyjadřuje spojit a sjednotit. Pokud přijdete s nějakým problémem, ráda Vám pomohu nalézt vhodného terapeuta a je možné, že se i naše cesty na chvíli rozdělí, tak aby se později mohly zase spojit. 

Workshopy na dané téma s sebou nesou sílu a vůli lektora dorazit za Vámi často z daleka a přinést i nové téma, jógu, poznání. Každý lektor a terapeut má za sebou výcvik a vzdělání za které zaplatil, přípravu na dané téma workshopu a cestu. Jsem velice vděčná a pokorná k tomu, že najde čas ve svém kalendáři, často opustí v pátek večer, nebo v sobotu rodinu a věnuje se právě Vám. Workshopy jsou proto ucelené, delší než běžné lekce a i jejich hodnota je tedy počítána nejen skrze peníze, ale i novou zkušenost pro Vás.

Proto se jeho čas hodnotí jinak než v běžných lekcích. Děkuji, že Yoga rituals centrum nesrovnáváte s jinými prostory a cenami jiných studií, stejně tak jako lektory. Každý je svým vlastním originálem.

Záměr a cíl Yoga rituals centra není množství, ale příjemné prostředí a kvalita. Individuální přístup.

Kapacita je omezena, ale přesto může dojít k naplnění lekce.

Co dělat když je plno? Děkujeme i za to, že se občas na svých podložkách umenšíte, abychom se vešli všichni. Není zde vítána rivalita a teritoriální chování.

Jóga nás spojuje a pokud jednou posunu svou podložku o pár cm, příště jí může někdo posunou pro mě.

Jógamatky jsou zde k zapůjčení. Prosím nepoužívejte podložky, které nejsou určené na jógu z důvodu vlastní bezpečnosti. Také deky na relaxaci si můžete vypůjčit na místě. Je tu vždy čaj. Nemusíte tedy nosit své pití. Doporučujeme v průběhu lekce příliš nepít. 

Každý si za svůj zdravotní stav ručí sám a přihlášením na lekci souhlasí s podmínkami rezervačního systému. pokud si nejste jistí, konzultujte nejprve svůj zdravotní stav s doktorem a o svých omezeních informujte lektora před lekcí. 

Na lekci nebo proceduru dorazte pouze pár minut před v rozmezí 15-3 minuty. Ne prosím později, ani dřív s ohledem na přípravu lektora a ostatních klientů před lekcí.

Buďme tu šťastní a vnímejme co si dáváme navzájem. Vzduch, který vydechujeme do stejného prostoru s ostatními, někdo druhý zase nadechuje.

Štěstí je, že jsme propojeni s vesmírem, přírodou a všemi živými bytostmi...nechť jsou šťastné a svobodné. To, co přejeme sobě, přejme i druhým lidem.

NAMASTE

Kontakt

Lucie Pavelková
+420 732 623 948
info@yogaritualscentrum.cz
online rezervace

Adresa

Yoga rituals centrum
Dukelská 414
544 01 Dvůr králové nad Labem

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.