ONLINE REZERVACEFacebookInstagram

Yoga

Základy a kořeny jógy, co jsou čakry, mantry a proč NAMASTE?

Jóga není jen fyzické cvičení a protahování. Je to velice intenzivní praxe poznání sebe sama, kterou si přenášíme do našich životů.  Jóga je starověká duchovní disciplína.

Nejranější stopy jógy sahají až do třetího tisíciletí před naším letopočtem. Existuje několik hlavních škol a odvětví jógy : rádžajóga, hathajóga, džňánajóga, bhaktijóga, karmajóga, mantrajóga, lalajóga a kundaliníjóga. 

Energeticky je jóga jednou z velice nadčasových modulů pro sebezpřítomnění a nalezení své duše, své podmíněnosti a potenciálu, stejně tak jako své fyzické vyváženosti a energetické stability, která vlastně nikdy není stabilní a je neustále v pohybu.

Jóga nám ukazuje, že změna je život, cyklus je přirozenou součástí nás a my jsme součástí toho... vesmír, příroda, další bytosti na této planetě, viditelného i skrytého pod povrchem. To jsem já a já jsem to. Mantra SÓ HAM a HAM SÓ.

Prapůvodně vznikla jóga pře tisíce lety a byla to tantrická jóga a poté hathajóga, která se stala základem pro všechna odvětví jógy.

 O tantře se říká, že byla rozdělena na dvě odvětví tzv. tantra pravé ruky a tantra levé ruky. Znamenalo to, že tantra je ( z jedné části sexuální praktikou pomáhajícím lidem k sebe poznání své sexuální stránky(, ale z té druhé jógové podstaty také tantrickou hathajógou k poznání sebe sama skrze své tělo a rovnováhu v něm.

Tantrická hathajóga pomohla mnoho ženám k sebepoznání a pochopení ženské síly, ženského cyklu, cyklu zrození a smrt, lepšímu zdraví a psychickému štěstí.

Kundaliníjóga se zabývá hlubinnou psychologií poznání sebe sama a svých energetických vortexů - čaker, své podmíněnosti a potenciálu. Pochopení světa skrze svou sebe zkušenost a vývojovou integraci. 

Čakra jóga se opírá o koncept tantricko-jógové energetiky. Svou metodou také vychází z hatha jógové praxe  a psychoterapie, práci s tělem a myslí. Při terapii dochází k lepšímu pochopení svého já na úrovni fyzické, psychické a spirituální. Většina lidí má dominantní dvě až tři čakry. Čakra jóga řeší průtok energie (moc/málo) v jednotlivých vortexech. Známe 7 hlavních mahá čaker.

V jógové praxi zůstává zachováno, že vše je energie. Člověk se stává idividuálnější a bdělejším díky józe dochází k celistvosti jedince.

Manntry a sankrtské slovo přichází na řadu vždy s proudem určité energie, kterou si nese. Mantry léčí naší nervovou soustavu a mají vliv i na jemné energetické nádí, čakry a mysl. Vedou nás k soustředění a koncentraci. Nesou ssebou zvukovou vibraci, význam a hodnotu. Mantra se několikrát opakuje. Budhisté ji k meditaci používají 108 x jako je meditační mala obdařena kuličkami a pomáhá mantra odpočítávat. Známy zvuk Óm (AUM) znamená ,,Jedno jsoucno jest"/ ,,Existuje jediné bytí". Óm je mantrou 6. A 7. ČAKRY. Existuje velké množství manter. Každá čakra má svou vlastní meditační mantru.

 NAMASTE je tradiční pozdrav používaný v hinduistické kultuře.Výraz pochází ze sanskrtu a znamená ,,klaním se ti". Je také poděkováním a projevem úcty druhému. Provází jej anjalí mudra s rukama sepnutýma před srdcem a namířenýma vzhůru k srdci provázené malou úklonou. Začínáme tak praxi jógy a zakončujeme,  jako projev úcty všem přítomným i sama sobě.

Kontakt

Lucie Pavelková
+420 732 623 948
info@yogaritualscentrum.cz
online rezervace

Adresa

Yoga rituals centrum
Dukelská 414
544 01 Dvůr králové nad Labem

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.