ONLINE REZERVACEFacebookInstagram

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie

Je celostní ošetření, které otevíra prostor k vnímání tělem a duší. Jedná se o energetickou práci, která jemně podporuje proprioreceptory (senzorické receptory uložené ve svalech, šlachách i fasciích), fasciální (pojivové) tkáně a pružnost, skrze aktivaci mozkomíšního moku a rozpuštění napětí v záhlaví (kraniální oblast) a křížové kosti (sakrální oblast). Tělo doslova "taje" a relaxuje. Dochází k aktivaci pravé hemisféry a vnímání oslabených míst k podporující, klidné a pozvolné obnově (regeneraci). Fyzické i emoční tělo klienta je zde přijímáno a uznáno jako dokonalý systém schopný samoléčebných procesů. Tvoří se bezpečné prostředí ticha a primární respirace s obnovu vnitřních sil a potenciálu. 

Vnímání srdcem

Podporující péče, obnovení bezpečného prostoru, rovnováhy, možností těla, mysli a vědomí, vlastním tempem a vrozenou moudrostí.

Tekutinové tělo

Péče o rigidní a zatuhlá místa mentálního a fyzického těla, po úrazu, jizvy, skolióza, pojivové tkáně a fasciální adheze, stresované a traumatizované zóny, bolest hlavy a duševní nerovnováha. 

Cestou transformace

Uvolnění pocitů strachu a primárních reakcí: útěk, útok a ustrnutí z minulosti, vedoucí k transformaci a nezávislosti na vnějších podmínkách. Terapie klienta vede k vlastní síle a zodpovědnosti za stav těla a mysli.

Pomocí vizualizace, zvuku, vibrací, krijí a pohybu, šíření energie dotykem a práce s dechem (Duchem života) a tělem k radosti a vyváženému napět v srdci těla ,,zážeh".

Kontraindikace

Klient by měl s ošetřením počkat minimálně 3 týdny v těchto případech:

po nemoci

pooperační stavy

akutní bolest hlavy

po očkování

jiná terapie, kde dochází k integraci účinků

Kdy je terapie vhodná:

chronické migrény a bolesti hlavy

chronické bolesti šíje a zad

stres a pnutí v těle, časté změny nálad

poruchy koordinace zejména u kojenců

stav po traumatickém poranění mozku a míchy

dysfunkce centrálního nervového systému a hormonálního systému

chronická únava a vyčerpanost

Jak často kraniosakrální terapie?

Na základě prvního vyšetření, kde terapeut vycítí kraniosakrální rytmus (amplitudy) a fulkra (překážky v toku energie), sestaví terapeutický plán. 

Klient obvykle vycítí sám, zda chce dál pokračovat. Je tedy ponecháno na jeho přirozeném vnímání a vnitřní moudrosti kdy učiní další návštěvu.

Každá terapie se řídí aktuálním stavem klienta, tak jak přichází. 

Terapeut je přítomný a poskytuje bezpečný a podporující prostor přijetí.

Kontakt

Lucie Dušánková
+420 732 623 948
info@yogaritualscentrum.cz
online rezervace

Adresa

Kotkova 533
544 01 Dvůr králové nad Labem

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.